Présentation

Madame, Monsieur,Sur le site des Missionnaires à Hasparren, les 4 établissements de l’ensemble scolaire se sont développés au fil du temps en respectant les valeurs pédagogiques et éducatives de l’Enseignement Catholique

Aujourd’hui, de la maternelle au lycée, c’est toute une équipe éducative qui est au service de l’enfant ou de l’adolescent, avec le double objectif de le former intellectuellement et humainement. Notre projet éducatif original et vivant assure la vitalité et la réputation de la formation scolaire proposée.

Nos projets pédagogiques respectifs, inspirés des assises de l’enseignement catholique, s’appuient sur l’investissement de nos équipes éducatives garantissant ainsi une cohérence des enseignements.

En rejoignant notre ensemble scolaire nous savons que vous nous accordez votre confiance. Soyez en remerciés au nom de toute la communauté et de chacune de nos écoles.

Nous souhaitons relever avec vous le défi de l’éducation et de la connaissance pour construire avec chacun un itinéraire d’épanouissement personnel.

Ensemble nous donnerons du sens aux études pour donner du sens à la vie.

Anderea, Jauna,Hazparneko Misiolarien Etxea 1738an Daguerre Apezak fundatu zuen, otoitz eta hezkuntzari eskaini etxe bat sortu nahian.

Denbora pasa ahala, Hazparneko AEP ikasguneko 4 ikastetxeak gizartearekin batera aldatu dira Aita Sortzaileek oinordekotzat utzi Hezkuntza Katolikoaren balore pedagogiko eta hezitzaileak errespetatuz.

Gaur egun, ama-eskolatik lizeora, talde hezitzaile oso bat haurraren edo nerabearen zerbitzura ezartzen da, helburu bikoitz batekin, hau da, gazte horiek intelektualki eta gizonki formatzea. Gure egitasmo berezi, hezitzaile eta biziak, eskaintzen dugun eskolako formakuntzaren bizkortasuna eta ospea segurtatzen ditu. Irakaskuntza katolikoaren jardunaldietan oinarritu gure egitasmo pedagogikoak lantalde hezitzaileen parte hartze eraginkorrean bermatzen dira, irakaskuntzen koherentzia bertikal bat segurtatuz.

Gure ikasgunea juntatuz, badakigu zure konfiantza ematen diguzula.

Horrengatik eskertzen zaitugu erkidegoaren eta ikastetxe bakoitzaren izenean.Hezkuntza eta jakitatearen desafioa zurekin irabazi nahi dugu, norberak bere bidea egin eta bere burua gara dezan.Hala, elgarrekin ikasketei zentzua emanez, biziari ere zentzua emanen diogu.

Bernard Darretche

■ Président OGEC AEP Hazparne

Añamari Irungaray

■ Ecole Ste Thérèse

Xavier Pomiro

■ Collège Ursuya

Carole Yvon

■ Lycée St Joseph

Bertrand Gaufryau

■ Lycée Armand David

Les commentaires sont fermés.